ریاست


سرپرستي موسسه آموزش عالي قدر طي حكم رياست محترم هيات امنا به عهده جناب آقاي دکتر نادر خدادادی مي باشد.

میزان تحصیلات : دکتری – رشته علوم سیاسی
سوابق اجرایی :
1-مدیر کل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گیلان
2- مدیر کل سیاسی و انتظامی استانداری گیلان
3- سرپرست اداره کل امور اجتماعی و انتخابات استانداری گیلان
4- معاون اداره کل سیاسی و انتظامی استانداری گیلان
5-دبیر بیماریهای خاص استان گیلان
6- معاون آموزش و پژوهشی اداره کل آموزش و پژوهش استانداری گیلان
7- مسئول حراست موسسه غیر دولتی قدر کوچصفهان شهرستان رشت
8- بخشدار بخش کوچصفهان شهرستان رشت
9- سرپرست بخشداری بخش لشت نشاء شهرستان رشت
10- مسئول بسیج اساتید موسسه آموزش عالی قدر
11- دبیر کمیته سلامت اداری (مبارزه با فساد اداری)استانداری گیلان
12-دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی استانداری گیلان
13- رئیس کمیته تکریم ارباب رجوع و سلامت اداری استانداری گیلان
14- رئیس کمیته بهره وری ،مدیریت عملکرد ونظام پیشنهادات استانداری گیلان
15- مدیر سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)
16- ناظر ارشد ستاد ارتقای سلامت اداری ومبارزه با فساد
17-رئیس ستاد پاسخگویی ارتباطات مردمی در سفر ریاست محترم جمهور به استان گیلان
18- معاون اداری مالی موسسه آموزش عالی قدر از بدو تاسیس تاکنون
19- قائم مقام موسسه آموزش عالی قدر کوچصفهان
20-نماینده استانداری در جلسات داوری کمیته مرکزی ستاد جشنواره پژوهش استان گیلان
سوابق علمی وپژوهشی :
• مقاله علم و سیاست با تمرکز بر وفاق اجتماعی و توسعه در جمهوری اسلامی ایران
• مقاله گردشگری در همایش ملی جهاد اقتصادی و تولید ثروت
• مقاله نقش فرهنگ سیاسی در عدم ناپایداری احزاب در عصر پهلوی
• عضو هیأت اجرایی همایش ملی جهاد اقتصادی وتولید ثروت
سوابق تدریس :
• موسسه آموزش عالی قدر کوچصفهان (هیأت علمی قراردادی پاره وقت)
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
• دانشکده علوم انسانی امام حسین (ع)
• در اداره کل آموزش و پرورش استانداری (کارمندان ضمن خدمت)
• کارگاه آشنایی با پایگاه داده های دیجیتالی هفته پژوهش و فناوری سال 1391
• عضو هیأت موسس موسسه اموزش عالی قدر کوچصفهان – استان گیلان
• عضو شورای پژوهشی سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان گیلان
• فارغ التحصیل ممتاز در مقطع کارشناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
• دبیر استانی هفته پژوهش و فناوری استان
• عضو کمیته علمی و داوری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان
• عضو کمیته اجرایی کنگره شعر شهدای نخبه و جهاد علمی
• هیئت تحریریه نشریه دانشجویی علوم اجتماعی و گردشگری

حوزه ریاست

  • سرپرست موسسه : آقای دکتر نادر خدادادی بازنشسته استانداری(مدیر کل بازرسی استانداری گیلان )
  • معاون پژوهشی و فن آوری :آقای دکتر تیمور رستمی شاهراجی ( عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان )
  • معاون فرهنگی و اجتماعی :آقای دکتر فیروز فاضلی ( عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان )
  • معاون دانشجویی :آقای دکتر ایرج حسن زاد (عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان )
  • معاون اداری و مالی : آقای یوسف محمدی زاده خوش رو ( عضو هیأت مؤسس مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی قدر کوچصفهان)