عدم تشکیل کلاس


کلیه کلاس های درس استاد خانم رضایی روز سه شنبه تاریخ 97/2/18 برگزار نمی گردد.