عدم تشکیل کلاس


کلیه کلاس های درس استاد آقای نیک پسند روز پنج شنبه مورخ97/2/20 برگزار نمی گردد.