تبریک به پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1397


موسسه آموزش عالی قدر ضمن تبریک به دانش آموختگان مقطع کارشناسی این موسسه که در آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 97 دانشگاههای کشور پذیرفته شده اند برای این عزیزان آرزوی موفقیت و بهروزی می نمایند