ریاست


سرپرستي موسسه آموزش عالي قدر طي حكم رياست محترم هيات امنا به عهده آقاي يوسف محمدي زاده خوش رو مي باشد.

وضعیت شغلی قبل: عضو هیأت علمی گروه زبان و زبان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز رشت (مربی پایه 23)

وضعیت فعلی: عضو هیأت مؤسس مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی قدر کوچصفهان

کارهای علمی:
1- ترجمه کتاب production and operation management به همراه آقای دکترسید یحیی سید دانش .این کتاب توسط ایشان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و مراکز دیگر دانشگاه آزاد تدریس می شد.
2- تألیف کتاب کمک آموزشی برای زبان عمومی دانشگاه پیام نور
3- گرد آوری و تألیف کتاب زبان و مفاهیم بیمه برای دانشجویان رشته ی بیمه
حضور در جبهه ی دفاع مقدس در آغاز جنگ تحمیلی به مدت 6 ماه در سال 1359 تا آخر اردیبهشت ماه 1360
ضمناً در سال های 1368 الی اواسط 1371 و 1383 لغایت 1385 معاونت دانشگاه پیام نور مرکز رشت را عهده دار بوده ام .

حوزه ریاست

  • سرپرست موسسه : آقای یوسف محمدی زاده خوش رو ( عضو هیأت مؤسس مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی قدر کوچصفهان )
  • معاون پژوهشی و فن آوری : دکتر تیمور رستمی شاهراجی ( عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان )
  • معاون فرهنگی و اجتماعی : دکتر فیروز فاضلی ( عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان )
  • معاون دانشجویی : دکتر ایرج حسن زاد (عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان )
  • معاون اداری و مالی : نادر خدادادی ( کارشناس ارشد بازنشسته استانداری)