اطلاعیه وام دانشجویی


اطلاعیه وام دانشجویی   96/7/6

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترم متقاضی دریافت وام از صندوق رفاه دانشجویان می رساند جهت ثبت در خواست خود می توانند به واحد آموزش موسسه مراجعه نمایند.

لازم به توضیح است این وام تحت شرایط زیر به دانشجویان گرامی تعلق خواهد گرفت:

1- وام سفر به عتبات عالیات

2- وام ودیعه مسکن دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی با معدل کل حداقل 16 و مقطع کارشناسی ارشد با معدل کل حداقل 17/5(به استثنای دانشجویان مشروط در نیمسال گذشته)

3- وام شهریه دانشجویی

 

معاونت دانشجویی موسسه آموزش عالی قدر