دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی


باسلام

احتراما همانگونه که مستحضر هستید :


دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی غیردولتی -غیرانتفاعی با اخذ مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تاسیس و شیوه پذیریش دانشجو در این موسسات مانند دانشگاههای دولتی از طریق آزمون سراسری و برنامه آموزشی و درسی آنان کماکان مطابق سایر مراکز آموزش عالی کشور با تائید شورای عالی برنامه ریزی انجام میپذیرد . لذا دانش آموختگان این موسسات بی تردید از اعتباری مشابه دانشگاههای دولتی برخوردار بوده و مورد تایید وزارت متبوع می باشند .
بر این اساس به کارگیری و جذب دارندگان مدارک دانش آموختگی این موسسات - با رعایت سایر ضوابط و مقررات استخدامی - بلامانع است .

 

 

مجتبی شریعتی نیاسر

   معاون آموزشی