عرض تبريك به حضور پذيرفته شدگان محترم سال ٩٨ آزمون سراسری در مقطع كارشناسي پیوسته و کاردانی ناپیوسته موسسه آموزش عالي قدر


 

ضمن عرض تبريك به حضور پذيرفته شدگان محترم سال ٩٨  آزمون سراسری در مقطع كارشناسي پیوسته و کاردانی ناپیوسته موسسه آموزش عالي قدر ، بدين وسيله برنامه زمانبندي ثبت نام اين عزيزان به شرح ذيل اعلام ميگردد:

رشته های:
١- كارشناسي پيوسته حسابداري
٢- كارشناسي پيوسته مديريت بازرگاني
٣- كارشناسي پيوسته شيمي كاربردي
٤- كارشناسي پيوسته مهندسي فضاي سبز
٥- كارشناسي پيوسته مهندسي شيمي
٦- كارشناسي پيوسته مهندسي شهرسازي
٧- كارشناسي پيوسته هتلداري
٨- كارداني ناپيوسته اموربانكي
٩-كارداني ناپيوسته اموربيمه
١٠-كارداني ناپيوسته حسابداري
١١-كارداني ناپيوسته گردشگري
١٢-كارداني ناپيوسته توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر

روزهای چهارشنبه  ٩٨/٧/١٠  و شنبه  ٩٨/٧/١٣

پذيرفته شدگان محترم ميتوانند با در دست داشتن مدارك زير به واحد آموزش موسسه مراجعه نمايند:

١- اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه (٣سري)
٢- اصل و تصوير كارت ملي (٣سري)
٣- اصل و تصوير مدرک پیش دانشگاهی به همراه ريز نمرات ( ٣سري)
٤- اصل و تصویر مدرک دیپلم به همراه ریزنمرات (٣ سری)
٥- ٨ قطعه عكس سه در چهار پشت نویسی شده سال جاری (آقایان ١٢ قطعه)
٦- رسید تاییدیه تحصیلی مدرک پیش دانشگاهی از دفتر پیشخوان خدمات دولت کوچصفهان

دکتر نادر خدادادی
سرپرست موسسه آموزش عالی قدر

آدرس: رشت - کوچصفهان - ضلع شمالی کمربندی- بین فلکه گاز و میدان امام رضا
تلفن: ٠١٣٣٤٥٥٢٢٤٧