کلاس آمادگی کارشناسی ارشد شیمی آلی


اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان رشته کارشنلسی شیمی می رساند یک دوره کلاس آمادگی کارشناسی ارشد توسط آقای دکتر یوسفی در موسسه تشکیل می گردد. دانشجویان علاقمند می توانند جهت ثبت نام به آموزش موسسه مراجعه نمایند.

             آموزش موسسه