تمدید مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد


بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی قدر می رساند مهلت ثبت نام این عزیزان تا تاریخ 97/6/25 تمدید گردیده است.