انتصاب مدیر تحصیلات تکمیلی


قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد:

نظر به انتصاب سر کار خانم برازنده دوست به سمت مدیر آموزش تحصیلات تکمیلی موسسه،جهت امور آموزشی و کسب راهنمایی در زمینه های مربوط به تحصیلات تکمیلی،به نامبرده مراجعه نمایید، با آرزوی موفقیت برای خانم برازنده دوست