ثبت نام تکمیل ظرفیت برای دانش آموزان رشته های نظری


به اطلاع می رساند دانش آموزان رشته های نظری که در آزمون سراسری سال 96 ثبت نام نموده یا ننموده اند جهت ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت برای رشته های کازشناسی مدیریت بازرگانی ، کاردانی حسابداری ، کاردانی امور بیمه و کاردانی بانکی از تاریخ 96/7/29 لغایت 96/8/30 به موسسه قدر کوچصفهان مراجعه نمایند.