اطلاعیه ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی )


 

 

رشته های کارشناسی ناپیوسته موسسه آموزش عالی قدر در مرحله تکمیل ظرفیت عبارتند از :

1- کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

2- کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

3- کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

4- کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

5- کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه

 

علاقمندان به ادامه تحصیل در رشته های فوق می توانند از تاریخ 97/8/15 لغایت 97/8/27 به موسسه آموزش عالی قدر مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.