زمانبندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 98


 

ضمن عرض تبريك به حضور پذيرفته شدگان محترم آزمون سراسري سال ٩٨  در مقطع كارشناسي ارشد موسسه آموزش عالي قدر ، بدين وسيله برنامه زمانبندي ثبت نام اين عزيزان به شرح ذيل اعلام ميگردد:

رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي دارويي
رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي كاربردي


از تاريخ ٩٨/٦/٢٤ لغايت ٩٨/٦/٢٥ پذيرفته شدگان محترم ميتوانند با در دست داشتن مدارك زير به واحد آموزش موسسه مراجعه نمايند:
١- اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه (٣سري)
٢- اصل و تصوير كارت ملي (٣سري)
٣- اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي به همراه ريز نمرات ( ٣سري)
٤- ٨ قطعه عكس سه در چهار