زمان و مدارک لازم جهت ثبت نام رشته های کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته سال 1398


پیرو اطلاعیه مورخ   98/06/13  سازمان سنجش آموزش کشور ، مؤسسه آموزش عالی قدر برای سال تحصیلی 99-98 در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته در رشته های زیر بدون آزمون دانشجو می پذیرد. متقاضیان می توانند تا تاریخ  98/06/28 با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی زیر ثبت نام نمایند:

  http://sanjesh.org

 

رشته های مؤسسه آموزش عالی قدر در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته که پذیرش در آنها بدون آزمون (صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) صورت می گیرد به قرار زیر است:

 

١- كارشناسي پيوسته حسابداري

٢- كارشناسي پيوسته مديريت بازرگاني

٣- كارشناسي پيوسته شيمي كاربردي

٤- كارشناسي پيوسته مهندسي فضاي سبز

٥- كارشناسي پيوسته مهندسي شيمي

٦- كارشناسي پيوسته مهندسي شهرسازي

٧- كارشناسي پيوسته هتلداري

٨- كارداني ناپيوسته اموربانكي

٩-كارداني ناپيوسته اموربيمه

١٠-كارداني ناپيوسته حسابداري

١١-كارداني ناپيوسته گردشگري

١٢-كارداني ناپيوسته توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر