زمانبندی ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کاردانی به کارشناسی


ضمن تبریک به پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی مؤسسه آموزش عالی قدر به اطلاع می رساند زمان ثبت نام این عزیزان از تاریخ 97/6/24 لغایت 97/6/27 تعیین گردیده است.

مدارک لازم جهت ثبت نام به شرح زیر است :

1- اصل و 3 سری تصویر تمام صفحات شناسنامه

2- اصل و 3 سری تصویر کارت ملی

3- اصل و 2 سری تصویر مدرک کاردانی

4- ریزنمرات مقطع کاردانی و 2 سری تصویر آن

5- 8 قطعه عکس 4*3