تبریک به پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1396


تبریک به پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1396

موسسه آموزش عالی قدر ضمن تبریک به دانش آموختگان مقطع کارشناسی این موسسه که در آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 96 دانشگاههای کشور پذیرفته شده اند برای این عزیزان آرزوی موفقیت و بهروزی می نمایند.