اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت شهریه


بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان که تا کنون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکرده اند می رساند هرچه سریعتر نسبت به پرداخت شهریه باقیمانده اقدام نمایند در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم خواهند شد.

                   آموزش موسسه