مرحله دوم ثبت نام تکمیل ظرفیت در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته


به اطلاع كليه علاقمندان به ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي پيوسته و كارداني ناپيوسته مي رساند از سوي سازمان سنجش آموزش كشور زمان ثبت نام مرحله دوم تكميل ظرفيت از تاريخ ٩٧/١٠/٢٩ لغايت ٩٧/١١/١٠ تعيين گرديده است.علاقمندان مي بايست با مراجعه حضوري به موسسه آموزش عالي قدر جهت ثبت نام حضوري اقدام نمايند.

موسسه آموزش عالي قدر در مرحله تكميل ظرفيت در رشته هاي زير دانشجو مي پذيرد:

١- كارشناسي پيوسته حسابداري
٢- كارشناسي پيوسته مديريت بازرگاني
٣- كارشناسي پيوسته شيمي كاربردي
٤- كارشناسي پيوسته مهندسي فضاي سبز
٥- كارشناسي پيوسته مهندسي شيمي
٦- كارشناسي پيوسته مهندسي شهرسازي
٧- كارشناسي پيوسته هتلداري
٨- كارداني ناپيوسته اموربانكي
٩-كارداني ناپيوسته اموربيمه
١٠-كارداني ناپيوسته حسابداري
١١-كارداني ناپيوسته گردشگري
١٢-كارداني ناپيوسته توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر

                            موسسه آموزش عالي قدر