پذیرفته شدگان محترم آزمون سراسری سال 97 در مقاطع کارشناسی پیوسته ، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی مؤسسه آموزش عالی قدر


ضمن عرض تبریک به حضور پذیرفته شدگان محترم آزمون سراسری سال 97 در مقاطع کارشناسی پیوسته ، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی مؤسسه آموزش عالی قدر ، بدین وسیله برنامه زمان بندی ثبت نام این عزیزان به شرح زیر اعلام میگردد  :

1- کارشناسی پیوسته حسابداری 

2- کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

3-کارشناسی پیوسته مهندسی فضای سبز

4- کارشناسی پیوسته شیمی کاربردی

5-کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی

6- کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی

7-کارشناسی پیوسته مدیریت هتلداری

8-کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه

9-کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی حسابداری

10-کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

11- کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 

12- کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست

13-کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

14-کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

15-کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی معماری

16- کاردانی ناپیوسته امور بیمه 

17-کاردانی ناپیوسته حسابداری

18- کاردانی ناپیوسته امور بانکی

19- کاردانی ناپیوسته تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

20-کاردانی ناپیوسته علمی-کاربردی گردشگری

از تاریخ 97/6/24 لغایت 97/6/31

 

پذیرفته شدگان محترم میتوانند با در دست داشتن مدارک زیر به واحد آموزش موسسه مراجعه نمایند :

1-اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه  (3 سری)

2-اصل و تصویر کارت ملی (3 سری)

3-اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی به همراه ریزنمرات (3 سری)

4- 8 قطعه عکس 4*3