دانشجویان محترم گرایش های مختلف رشته شیمی


بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم گرایش های مختلف رشته شیمی می رساند با توجه به اینکه اخیرا رشته کارشناسی ارشد شیمی کاربردی به مجموعه رشته های مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی قدر اضافه شده است ، دانشجویان گرامی می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و دریافت فایل اصلاحات دفترچه انتخاب رشته (آدرس پیوست زیر) و انتخاب کد رشته محل 25884 نسبت به انتخاب این رشته جهت ادامه تحصیل در این موسسه اقدام نمایند.لازم به ذکر است رشته کارشناسی ارشد شیمی دارویی نیز همچنان با کد رشته محل 16647 در دفترچه انتخاب رشته موجود می باشد. ضمنا دانشجویان می توانند تا تاریخ 97/3/19 با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به ویرایش اطلاعات انتخاب رشته خود اقدام نمایند.

http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=2&id=5596

موسسه آموزش عالی قدر کوچصفهان