پرداخت شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد


به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که بخشی از شهریه خود را پرداخت نکرده اند می رساند؛ نظر به شروع سال جدید و بررسی حسابها،نسبت به پرداخت باقیمانده بدهی خود اقدام نمایند تا برای صدور کارت ورود به جلسه امتحان پایان ترم که به تدریج صورت می گیرد، با مشکلی روبه رو نشوید