برنامه زمانبندی ثبت نام پذیرفته شدگان محترم آزمون سراسری سال 97 در مقطع کارشناسی ارشد


ضمن عرض تبریک به حضور پذیرفته شدگان محترم آزمون سراسری سال 97 در مقطع کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی قدر ، بدین وسیله برنامه زمانبندی ثبت نام این عزیزان به شرح ذیل اعلام میگردد:

رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی دارویی

رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی کاربردی

از تاریخ 97/6/14 لغایت 97/6/21

پذیرفته شدگان محترم میتوانند با در دست داشتن مدارک زیر به واحد آموزش مؤسسه مراجعه نمایند:

1-اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه  (3 سری)

2-اصل و تصویر کارت ملی (3 سری)

3-اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی به همراه ریزنمرات (3 سری)

4- 8 قطعه عکس 4*3