چارت های درسی
# عنوان چارت زمان بروز رسانی دانلود
1 کاردانی پیوسته صنایع شیمیایی ( مهر98 به بعد ) سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۵۶
2 کاردانی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۴۳
3 کارشناسی پیوسته حسابداری سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۳۴
4 کاردانی پیوسته حسابداری سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۳۱
5 کارشناسی پیوسته شیمی کاربردی ( ورودی 98 به بعد ) شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۵۹
6 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی ( ورودی مهر 98 به بعد ) شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۵۱
7 کارشناسی ناپیوسته تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطر ( نامرتبط ) شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۲۱
8 کارشناسی ناپیوسته تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطر ( مرتبط ) شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۲۰
9 کارشناسی پیوسته حسابداری یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ۲۲:۴۸
10 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۰:۳۱
11 کارشناسی پیوسته حسابداری سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۰:۲۹
12 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۲:۰۰
13 کارشناسی ارشد شیمی دارویی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۷
14 کارشناسی پیوسته شیمی دارویی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۵
15 کارشناسی پیوسته شیمی کاربردی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۳
16 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی صنایع شیمیایی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۱
17 مهندسی شیمی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۴۷
18 کاردانی پیوسته صنایع شیمیایی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۴۶
19 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی (قدیم) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۹
20 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۶
21 کاردانی امور بانکی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۳
22 کاردانی امور بیمه جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۱
23 کارشناسی نا پیوسته مدیریت بیمه جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۰
24 کارشناسی پیوسته فضای سبز جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۸
25 کارشناسی ناپیوسته حسابداری(مرتبط) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۶
26 کارشناسی ناپیوسته حسابداری(غیرمرتبط) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۴
27 کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی-حسابداری جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۰
28 کاردانی نا پیوسته حسابداری جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۱۸
29 کاردانی نقشه کشی معماری( با دیپلم کار و دانش) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۱۶
30 کاردانی نقشه کشی معماری( با دیپلم فنی و حرفه ای) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۱۵