چارت های درسی
# عنوان چارت زمان بروز رسانی دانلود
1 کارشناسی پیوسته شیمی کاربردی ( ورودی 98 به بعد ) شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۵۹
2 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی ( ورودی مهر 98 به بعد ) شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۵۱
3 کارشناسی ناپیوسته تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطر ( نامرتبط ) شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۲۱
4 کارشناسی ناپیوسته تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطر ( مرتبط ) شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۲۰
5 کارشناسی پیوسته حسابداری یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ۲۲:۴۸
6 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۰:۳۱
7 کارشناسی پیوسته حسابداری سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۰:۲۹
8 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۲:۰۰
9 کارشناسی ارشد شیمی دارویی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۷
10 کارشناسی پیوسته شیمی دارویی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۵
11 کارشناسی پیوسته شیمی کاربردی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۳
12 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی صنایع شیمیایی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۱
13 مهندسی شیمی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۴۷
14 کاردانی پیوسته صنایع شیمیایی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۴۶
15 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی (قدیم) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۹
16 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۶
17 کاردانی امور بانکی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۳
18 کاردانی امور بیمه جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۱
19 کارشناسی نا پیوسته مدیریت بیمه جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۰
20 کارشناسی پیوسته فضای سبز جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۸
21 کارشناسی ناپیوسته حسابداری(مرتبط) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۶
22 کارشناسی ناپیوسته حسابداری(غیرمرتبط) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۴
23 کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی-حسابداری جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۰
24 کاردانی نا پیوسته حسابداری جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۱۸
25 کاردانی نقشه کشی معماری( با دیپلم کار و دانش) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۱۶
26 کاردانی نقشه کشی معماری( با دیپلم فنی و حرفه ای) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۱۵