چارت های درسی
# عنوان چارت زمان بروز رسانی دانلود
1 کارشناسی ناپیوسته تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطر ( نامرتبط ) شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۲۱
2 کارشناسی ناپیوسته تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطر ( مرتبط ) شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۲۰
3 کارشناسی پیوسته حسابداری یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ۲۲:۴۸
4 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۰:۳۱
5 کارشناسی پیوسته حسابداری سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۰:۲۹
6 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۲:۰۰
7 کارشناسی ارشد شیمی دارویی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۷
8 کارشناسی پیوسته شیمی دارویی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۵
9 کارشناسی پیوسته شیمی کاربردی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۳
10 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی صنایع شیمیایی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۱
11 مهندسی شیمی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۴۷
12 کاردانی پیوسته صنایع شیمیایی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۴۶
13 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی (قدیم) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۹
14 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۶
15 کاردانی امور بانکی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۳
16 کاردانی امور بیمه جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۱
17 کارشناسی نا پیوسته مدیریت بیمه جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۰
18 کارشناسی پیوسته فضای سبز جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۸
19 کارشناسی ناپیوسته حسابداری(مرتبط) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۶
20 کارشناسی ناپیوسته حسابداری(غیرمرتبط) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۴
21 کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی-حسابداری جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۰
22 کاردانی نا پیوسته حسابداری جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۱۸
23 کاردانی نقشه کشی معماری( با دیپلم کار و دانش) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۱۶
24 کاردانی نقشه کشی معماری( با دیپلم فنی و حرفه ای) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۱۵