فرم های آموزشی
# عنوان چارت زمان بروز رسانی دانلود
1 گواهی اشتغال به تحصیل سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۳۱
2 فرم مربوط به تصویب پروپوزال دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ۲۲:۴۶
3 فرم های کارآموزی (کارشناسی) سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۴۸
4 فرم های کارآموزی (کاردانی) سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۴۸
5 فرم های نهایی کارشناسی ارشد مهر 96 چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۸:۴۴
6 شیوه نامه نگارش پروژه و کارآموزی برای دانشجویان کارشناسی صنایع شیمیایی چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۸:۳۴
7 شیوه نامه نگارش پروژه و کارآموزی برای دانشجویان شیمی کاربردی چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۸:۲۶
8 شیوه نامه نگارش کار آموزی برای دانشجویان کاردانی صنایع شیمیایی چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۸:۲۱
9 اطلاعیه ثبت نام و انتخاب واحد برای نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 موسسه آموزش عالی قدر سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۰۰
10 درخواست درس معرفی به استاد جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۳۵
11 ثبت نمره درس معرفی به استاد جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۳۴
12 انتخاب واحد دستی جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۳۴
13 درخواست ادامه تحصیل به عنوان دانشجوی مهمان جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۳۳
14 تسویه حساب جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۳۲