فرم های آموزشی
# عنوان چارت زمان بروز رسانی دانلود
1 فرم های پروژه دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۲۱:۳۰
2 فرم های کارآموزی دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۲۱:۲۹
3 گواهی اشتغال به تحصیل سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۳۱
4 فرم مربوط به تصویب پروپوزال دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ۲۲:۴۶
5 فرم های کارآموزی (کارشناسی) سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۴۸
6 فرم های کارآموزی (کاردانی) سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۴۸
7 فرم های نهایی کارشناسی ارشد مهر 96 چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۸:۴۴
8 شیوه نامه نگارش پروژه و کارآموزی برای دانشجویان کارشناسی صنایع شیمیایی چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۸:۳۴
9 شیوه نامه نگارش پروژه و کارآموزی برای دانشجویان شیمی کاربردی چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۸:۲۶
10 شیوه نامه نگارش کار آموزی برای دانشجویان کاردانی صنایع شیمیایی چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۸:۲۱
11 اطلاعیه ثبت نام و انتخاب واحد برای نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 موسسه آموزش عالی قدر سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۰۰
12 درخواست درس معرفی به استاد جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۳۵
13 ثبت نمره درس معرفی به استاد جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۳۴
14 انتخاب واحد دستی جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۳۴
15 درخواست ادامه تحصیل به عنوان دانشجوی مهمان جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۳۳
16 تسویه حساب جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۳۲