فرم های آموزشی
# عنوان چارت زمان بروز رسانی دانلود
1 گواهی شرکت دانشجو در جلسات دفاع کارشناسی ارشد یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۳۹
2 فرم پیشنهاد استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۳۸
3 درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد (پروپوزال) یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۳۳
4 فرم اعلام آمادگی برای دفاع از پایان نامه یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۳۲
5 فرم دعوت نامه شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۳۱
6 اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۲۹
7 فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۲۷
8 صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۲۶
9 فرم تایید اصلاحات پایان نامه و مجوز صحافی یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۲۵
10 فرم ارزیابی از چاپ مقاله علمی ،کتاب یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۲۳
11 فرم تایید مقاله استخراج شده از پایان نامه و اعلام نمره آن یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۱۶
12 تعهد نامه اصالت پایان نامه یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۱۴
13 فرم تحویل CDو نسخه های پایان نامه به استادان، مدیر تحصیلات تکمیلی و کتابخانه یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۱۳
14 مدارک مورد نیاز،ثبت پایان نامه و بارگذاری آن در سامانه ثبت ایرانداک یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۱۱
15 فرم بانک اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۰۷
16 فرم در خواست استاد خارج از موسسه یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۰۶
17 فرم تغییر عنوان پایان نامه یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۰۳
18 فرم در خواست مهلت برای مقاله یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۰۲
19 تعهد نامه صرف نظر از نمره مقاله یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۲:۵۶
20 شرایط پذیرش مقاله های استخراج شده از پایان نامه یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۲:۵۵
21 درخواست درس معرفی به استاد جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۳۵
22 ثبت نمره درس معرفی به استاد جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۳۴
23 انتخاب واحد دستی جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۳۴
24 درخواست ادامه تحصیل به عنوان دانشجوی مهمان جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۳۳
25 تسویه حساب جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۳۲