مدیران گروه و مسئولین رشته ها
سید هادی هادی نژاد علوی

آقای سید هادی هادی نژاد علوی


امور بانکی ، امور بیمه ، مدیریت بیمه ، مدیریت بازرگانی


hadi.hadinezhad.a@gmail.com


مریم زمانی

خانم مریم زمانی


حسابداری


zamanikhatib@yahoo.com


مریم برازنده دوست

خانم مریم برازنده دوست


شیمی دارویی ، شیمی کاربردی ، شیمی دارویی


Mbarazandehdoust@yahoo.com


ماجد یل در میان

آقای ماجد یل در میان


معماری ، مهندسی شهرسازی


majed_yaldarmian@ymail.com


آرمان تماشایی

آقای آرمان تماشایی


مهندسی فضای سبز


tamashaee@yahoo.com