آرشیو اطلاعیه هادانشجویان محترم ارشد شیمی داروییدانشجویان محترم ارشد شیمی دارویی

ادامه مطلب

قابل توجه فارغ التحصیلان رشته کارشناسی صنایع شیمیایی موسسه آموزش عالی قدرقابل توجه فارغ التحصیلان رشته کارشناسی صنایع شیمیایی موسسه آموزش عالی قدر

ادامه مطلب

اطلاعیه وام دانشجوییبدینوسیله به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترم متقاضی دریافت وام از صندوق رفاه دانشجویان می رساند

ادامه مطلب

بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونهبیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه از نیمه دوم مهر ماه 1396آغاز می گردد

ادامه مطلب

شهریه ثابت و متغیر ورودی های سال تحصیلی 96-95مشاهده در ادامه

ادامه مطلب