آرشیو اخبارویژه برنامه ایام محرم در موسسه قدرادامه مطلبمدارک موسسات آموزشی غیردولتی و غیرانتفاعی معتبر استمدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم گفت: طی روزهای اخیر تبلیغات وسیعی در خصوص عدم اعتبار مدارک موسسات آموزشی و دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی انجام شده است که صحت ندارد.

ادامه مطلب

پذیرش دانشجو بدون کنکورادامه مطلب