آرشیو اخبار
اطلاعیه برای دانشجویان محترم کارشناسی ارشدادامه مطلب

قدردانی از دانشجویانی که به واسطه کسب رتبه نخست در رشته های تحصیلی خود مشمول استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان سازمان سنجش جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد گردیده اندقدردانی از دانشجویانی که به واسطه کسب رتبه نخست در رشته های تحصیلی خود مشمول استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان سازمان سنجش جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد گردیده اند

ادامه مطلب

موسسه قدر کوچصفهان برای سال تحصیلی 98-97 با تسهیلات وام دانشجویی و تخفیف ویژه شهریه دانشجو می پذیردموسسه قدر کوچصفهان برای سال تحصیلی 98-97 با تسهیلات وام دانشجویی و تخفیف ویژه شهریه دانشجو می پذیرد

ادامه مطلب

اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت شهریهاطلاعیه مهم در خصوص پرداخت شهریه

ادامه مطلب