آرشیو اخبارقدردانی از دانشجویانی که به واسطه کسب رتبه نخست در رشته های تحصیلی خود مشمول استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان سازمان سنجش جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد گردیده اندقدردانی از دانشجویانی که به واسطه کسب رتبه نخست در رشته های تحصیلی خود مشمول استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان سازمان سنجش جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد گردیده اند

ادامه مطلب

موسسه قدر کوچصفهان برای سال تحصیلی 98-97 با تسهیلات وام دانشجویی و تخفیف ویژه شهریه دانشجو می پذیردموسسه قدر کوچصفهان برای سال تحصیلی 98-97 با تسهیلات وام دانشجویی و تخفیف ویژه شهریه دانشجو می پذیرد

ادامه مطلب

اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت شهریهاطلاعیه مهم در خصوص پرداخت شهریه

ادامه مطلب

کلاس آمادگی کارشناسی ارشد شیمی آلیکلاس آمادگی کارشناسی ارشد شیمی آلی

ادامه مطلب

برنامه انتخاب واحد ترم تابستان 97برنامه انتخاب واحد ترم تابستان 97

ادامه مطلب