دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی غیردولتی -غیرانتفاعی با اخذ مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تاسیس

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رایطه با تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد

بدین وسیله به اطلاع می رساند کلیه داوطلبانی که درآزمون کارشناسی ارشد از طریق سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام

بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه

بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه از نیمه دوم مهر ماه 1396آغاز می گردد