قابل توجه فارغ التحصیلان رشته کارشناسی صنایع شیمیایی موسسه آموزش عالی قدر

قابل توجه فارغ التحصیلان رشته کارشناسی صنایع شیمیایی موسسه آموزش عالی قدر

اطلاعیه وام دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترم متقاضی دریافت وام از صندوق رفاه دانشجویان می رساند

دانشجویان محترم ارشد شیمی دارویی

دانشجویان محترم ارشد شیمی دارویی

بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه

بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه از نیمه دوم مهر ماه 1396آغاز می گردد